Om Applaus

Applaus er en selvejende institution, der arbejder med det formål at fremme arbejdet med publikumsudvikling i det danske kulturliv. Det gør vi gennem undersøgelser, undervisning og ved at dele viden om publikumsudvikling på tværs af kultursektoren. Det gør vi for, at endnu flere borgere får mulighed for at møde kunsten og kulturen.

Det gør vi ved at skabe de bedst mulige rammer for at bestyrelser, ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne får kvalificeret viden og inspiration til arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling.

Siden 2018 har vi arbejdet med at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum. Fra 1. oktober 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.

På den baggrund arbejder vi med:

Vidensproduktion
Udvikling af værktøjer og metodiske tilgange
Formidling og læring
Best og next practice

Vidensproduktion

Vi baserer vores virke på solid viden fra forskning og undersøgelser fra hele verden og vores vidensproduktion er grundlæggende for alle vores aktiviteter.

Applaus tidligere undersøgelser dækker blandt andet:
Årlige publikumsundersøgelser for kulturens aktører
National borgerundersøgelse – med fokus på danskernes kulturvaner- og holdninger til kultur
Brancheundersøgelser – med fokus på praksis
Kulturbarometeret – En række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter.

Vidensproduktionen inkluderer både kvalitative og større kvantitative undersøgelser.
Se vores tidligere undersøgelser her

Udvikling af værktøjer og metodiske tilgange

I Applaus arbejder vi ud fra en grundpræmis om, at resultaterne fra vores vidensproduktion skal kunne omsættes til handling.

Med afsæt i vores undersøgelser og vidensproduktion udvikler vi derfor nye værktøjer, der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer samt udvikler nye metoder for, hvordan kulturinstitutioner arbejder med publikumsudvikling. Vi har eksempelvis udarbejdet værktøjer til at gennemføre publikumsundersøgelser, arbejde med segmentering, udvikle online formater og meget mere.

Formidling og læring

Vi udbyder læringsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere i kulturbranchen. Forløbene vil hver især berøre og arbejde med forskellige aspekter af publikumsudvikling. Fra kommunikation og markedsføring, datadrevet indsigt og forståelse for eksisterende og potentielle målgrupper, omverdensanalyser – til det ledelsesmæssige strategiske arbejde med publikumsudvikling. Kurserne i publikumsudvikling giver medarbejdere og ledere indsigt, forståelse og kompetencer til at arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling i de enkelte institutioner, og derigennem styrke institutionerne i deres publikumsudviklende arbejde.

Best og Next practice

En af Applaus’ primære opgaver er at dele viden og inspirere til, hvordan kulturens aktører kan arbejde publikumsfokuseret.

I form af artikler og interviews, bringer vi eksempler på, hvordan kulturinstitutioner fra ind- og udland arbejder med publikumsudvikling, samt resultater fra den nyeste forskning på området. Med formidlingen af ”best og next practices” ønsker vi i Applaus at nedbryde silotænkningen og skabe en fælles begrebsforståelse for publikumsudvikling som strategisk og metodisk værktøj.

Foruden formidling af viden via web og sociale medier afholder vi flere gange årligt netværksmøder, hvor gode eksempler på publikumsudvikling deles, og branchens medarbejdere kan finde inspiration og sparring til fremtidige publikumsudviklende projekter.

Hvad er publikumsudvikling?

Publikumsudvikling er en samlebetegnelse, der dækker over forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med sit eksisterende eller potentielle publikum. Fra markedsførings- og kommunikationsindsatser, formidlingsinitiativer til programmering, vidensindsamling og borgerinddragelse.

I Applaus anvender vi Creative Europes tre handlingsorienterede tilgange til publikumsudvikling: Widening, deepening og diversifying. Læs mere her.

Du kan læse vores målaftale med Slots- og Kulturstyrelsen her samt vores vedhægter her.

Hvem er vi

Lene Struck-Madsen
Leder
+45 2088 7058
lene@applaus.nu
Lene har siden 2018 stået i spidsen for Applaus og kommer med en baggrund fra teaterbranchen, som kommunikationschef på BaggårdTeatret, hvor hun har været med til at udviklet nye digitale kommunikationsformater og produktionsformer. Lene har en kandidat i dramaturgi og journalistisk formidling fra Aarhus Universitet og har arbejdet med publikumsudvikling siden 2010.

Lene har følgende bestyrelsesposter:
Forperson for Park Teatret, Frederikssunds Egnsteater (siden 2020)
Bestyrelsesmedlem, Kulturmødet (siden 2022)
Bestyrelsesmedlem, Nørrebro Teater – udpeget af Kulturministeriet (siden 2022)
Bestyrelsesmedlem i Luna Park Scenekunst (siden 2018)

_______________________________________

Piet Bertelsen
Administrator
+45 3064 0053
piet@applaus.nu
Piet Bertelsen har et diplom i Kunst- og kulturledelse. Senest har Piet været teaterleder på Teatret Riddersalen, hvor han bl.a. har arbejdet med involvering og inddragelse af teatrets målgrupper i projekter som ”Sæt Kulturen i Spil”, ”OmSorg” og ”Scenekunst for trivsel i skolen”. Herudover trækker Piet på mange års administrativ og ledelsesmæssig erfaring fra ansættelser på Aarhus Teater, Teaterbilleter.dk, Det Kongelige Teater m.m.

_________________________________________

Christopher Corcoran
Analytiker
+45 3064 0052
chris@applaus.nu
Chris Corcoran har en PhD i Musik fra University of Cambridge, hvor han forskede i datadrevet musikvidenskab og kvantitativ musikpsykologi, delvis mens han var gæsteforsker på København Universitets Institut for Psykologi. Han har arbejdet i musikindustrien i London og København, herunder som assistent til komponisten Sir Peter Maxwell Davies og som redaktør hos forlaget, Wilhelm Hansen. Chris er uddannet komponist (MA & MMus) og underviser lejlighedsvist i musikvidenskab hos Lund Universitet. 

__________________________________________

Charlotte Bliddal

Charlotte Plesner Bliddal
Kommunikations- og salgsmedarbejder
+45 3064 0051
charlotte@applaus.nu
Charlotte Plesner Bliddal har en kandidat i kulturformidling og bachelor i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Charlotte har senest været marketingkoordinator for det kreative konferencecenter, HUONE Copenhagen. Derudover har hun lavet PR og kommunikation for blandt andre VEGA og kulturhuset Union.

__________________________________________

Søren Friis Møller
Underviser
+45 2619 6693
sfm@applaus.nu
Søren Friis Møller er Ph.d. på en afhandling om ledelse på kulturområdet, MMD og BA i teatervidenskab. Han har mange års erfaring som fagprofessionel i forskellige kulturinstitutioner og -projekter, underviser på Applaus og på Kunst- og kulturlederuddannelsen, samt som ekstern lektor på CBS.

Søren Friis Møller er bestyrelsesleder i Teater Momentum, vicebestyrelsesleder i Godsbanen, og medlem af bestyrelsen i Tempi, Liminal, Lydenskab og Kitt Johnson X-Act m.fl. og driver konsulentvirksomheden culturaldemocracy.
___________________________________________

Frederikke Sandal Andersen
Studentermedhjælper
frederikke@applaus.nu
Frederikke Sandal Andersen har været tilknyttet Applaus som studentermedhjælper siden september 2022, hvor hun primært arbejder med kommunikation. Hun er BA i Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet og studerer nu en BA i Retorik samme sted. Hun har tidligere arbejdet hos Folkeuniversitet i Emdrup og desuden været i praktik på Nørrebro Teater.

____________________________________________

Bestyrelse

Gitta

Gitta Malling, Forperson

Gitta Malling er teaterleder på Limfjordsteatret og har mange poster i bestyrelser og udvalg.
Gitta var formand for Teatrenes Interesseorganisation, TIO (2011-2016). Hun er næstformand i Teatercentrums bestyrelse og medlem af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Michael

Michel Steen-Hansen / Næstforperson

Direktør i interesseorganisationen Danmarks Biblioteksforening. Er en flittig debattør og oplægsholder om kulturpolitik og digitale udviklingstendenser. Er et politisk væsen, som gerne vil udfordre(s). Driver bloggen biblioteksdebat.dk og var initiativtager til Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Adam Stadnicki

Adam Stadnicki

Har en bred baggrund i det nordiske og internationale klassiske musikliv. Uddannet cellist fra konservatorier i København, Paris og New York, tidligere medlem og grundlægger af det prisvindende ensemble Copenhagen Piano Quartet samt solocellist i Danmarks førende avantgarde ensemble Athelas Sinfonietta Copenhagen. 

Efter mange år som udøvende musiker har Adam valgt at gå ledelsens vej og blev efter ansættelser i Copenhagen Phil og Danmarks Radio, og har været vice-orkesterchef i et af landets ældste og fornemste kulturinstitutioner, Det Kongelige Kapel. Adam starter som orkesterchef for Malmø Symfoniorkester den 1. januar 2023. Adam er samtidig også bestyrelsesmedlem i “DEOO” (Danske Ensembler og Opera institutioner) og udpeget til en 4-årig periode i Statens Kunstfond repræsentantskab.

Peter Westphael

Direktør for Randers Teater, som han var med til at stifte i 2000 (dengang Randers EgnsTeater). Han har i mange år været aktiv på det kulturpolitiske område inden for scenekunst og bliver ofte brugt i medierne som meningsdanner og debattør på området. Han er desuden en fast del af panelet i TV2-news programmet News & co.

Trine Bille

Professor på Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Trine Bille har en PhD grad i Økonomi fra Københavns Universitet. Trine er en økonom med en stor interesse for kultursektoren, og hendes primære forskningsområder er kulturøkonomi, kulturledelse og kulturpolitik. Hun er præsident for ACEI, Association for Cultural Economics International, og hun sidder i en række kulturbestyrelser. 

Nils M. Jensen

Direktør for Organisationen Danske Museer. Nils M. Jensen er arkæolog og diplomjournalist. Nils M. Jensen er cand.phil. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet. I 1996 diplomjournalist fra Danmarks Journalisthøjskole og i 2008 lederuddannet fra Danmarks Forvaltningshøjskole.